Swartvast adviseert bij innovatieve inwinnings- en verwerkingsprocessen van geo-informatie, analyse van data en informatie en de vertaling daarvan naar welgeformuleerde publicaties

Swartvast: expert op het gebied van laseraltimetrie en radarinterferometrie … en meer …

Welkom bij Swartvast! Wij kunnen u als onafhankelijk expert adviseren over het gebruik van laseraltimetrie voor een digitale hoogtemodel en SAR-interferometrie voor het nauwkeurig meten van verzakkingen en deformatie. Maar we zijn ook deskundig op het gebied van aardobservatie en satellietbeelden, geodesie en de statistiek van geo-informatie.

Wij stellen ons tot doel met onze expertise de brug te slaan tussen de vraag van de gebruiker en het aanbod van het bedrijfsleven. We kunnen de gebruiker terzijde staan bij het bepalen van zijn informatiebehoefte. Ook maken we inventarisaties van het technisch aanbod en beoordelen dit op toepasbaarheid.

Swartvast: onafhankelijk intermediair tussen vraag en aanbod van geo-informatie!

Bel ons op 06 28 33 45 94. Of kijk rond bij onze projecten en ontdek alle informatie die daar te vinden is! Hieronder lichten we de belangrijkste expertisegebieden toe.

Hoogtekaart met laseraltimetrie, AHN

Met behulp van laseraltimetrie kunnen vanuit de lucht heel gedetailleerde hoogtekaarten worden gemaakt. Een indrukwekkend voorbeeld: het AHN, het Actueel Hoogtebestand Nederland. Dit is beschikbaar voor geheel Nederland, tien punten per vierkante meter!

Een hoogtekaart of digitaal hoogtemodel (DHM) kan door vele vliegbedrijven worden vervaardigd. Maar welke eisen stelt u daar eigenlijk aan? Swartvast is gespecialiseerd in het in kaart brengen van de wensen van de eindgebruiker: de informatiebehoefte. Door diepgaande kennis van de techniek van laseraltimetrie kunnen we die vervolgens vertalen naar specificaties. Dat is onze rol als onafhankelijk intermediair.

Elders op onze website vindt u hierover veel informatie:

En bel gerust 06 28 33 45 94 om eens van gedachten te wisselen! Of mail ons.

Advies aardobservatie en remote sensing

Met satellietbeelden oftewel aardobservatie is heel veel informatie over de aarde te verkrijgen. Er zijn satellieten die zeer gedetailleerde beelden maken, vergelijkbaar met luchtfoto's, satellieten die vegetatie kunnen onderscheiden, die wind en waterstroming kunnen waarnemen, de hoogte van de oceaan kunnen meten en door wolken kunnen kijken. Het gebruik van satellieten heeft grote voordelen, maar er zitten ook nadelen aan, of beter gezegd beperkingen.

Remote sensing staat voor het principe van meten of waarnemen op afstand. De Vlamingen noemen het teledetectie. Aardobservatie is er een voorbeeld van, maar waarnemingen uit vliegtuigen of onbemande luchtvaartuigen (UAV's of ook wel drones) ook. Luchtfoto's vallen eronder, maar ook bijvoorbeeld warmtebeelden, of zeer nauwkeurige foto's waaruit 3D-modellen kunnen worden gemaakt (fotogrammetrie).

In praktijk blijkt dat er vaak een kloof gaapt tussen het aanbod van remotesensingtechnieken en het daadwerkelijke gebruik ervan binnen bedrijven en overheidsorganisaties. Door een goede kennis van remote sensing en uitstekende analytische en maatschappelijke vaardigheden kan Swartvast de brug slaan.

Voor een vrijblijvend gesprek neemt u contact op of belt direct 06 28 33 45 94.

Meten van verzakking met millimeter-precisie vanuit satellieten: interferometrie

Het lijkt onvoorstelbaar, maar het is mogelijk verzakkingen en vervormingen (deformatie) op aarde vanuit satellieten waar te nemen met een precisie van een millimeter per jaar! Deze techniek heet InSAR oftewel radarinterferometrie.

Met InSAR

  • kunnen duizenden kilometers tegelijk in de gaten worden gehouden,
  • kunnen trends in de orden van tienden millimeter per jaar worden opgemerkt,
  • kunnen deformaties worden gesignaleerd die niet vermoed werden en
  • kan ook nu nog teruggekeken worden in de tijd tot 1992, zonder dat een nulmeting nodig is.

Kortom, deformatiemetingen met InSAR kunnen meer informatie opleveren en effectiever zijn dan conventionele metingen en daarop een goede aanvulling vormen.

Swartvast heeft een diepgaande kennis van de techniek en veel ervaring met de praktische mogelijkheden. En beperkingen, want die zijn er ook! Wij hebben onder meer in opdracht van Rijkswaterstaat een grondige analyse gemaakt. Klik hier om daarover meer te weten te komen. Daaruit blijkt dat demonstraties en proefprojecten niet meer nodig zijn: de techniek en de commerciële aanbieders ervan zijn volwassen genoeg om daadwerkelijk in de operationele praktijk toe te passen.

Maar daarbij moet wel een aantal aspecten in het oog gehouden worden. Neem contact op om daarover meer te weten te komen: bel 06 28 33 45 94 of stuur een mail.

Bepaling informatiebehoefte, gebruikerseisen (user requirements) en specificaties

We noemden al dat er in praktijk toch vaak een kloof is tussen het techniekgerichte aanbod en de behoefte van de gebruiker. De aanbieder weet alles van de techniek, maar kent de praktijk van de gebruiker nauwelijks. De gebruiker weet wat hij voor zijn dagelijkse werk nodig heeft, maar heeft moeite de vertaalslag naar technische eisen te maken.

Swartvast kan de gebruiker helpen vast te stellen welke eisen hij aan een informatieproduct stelt. Welke informatiebehoefte heeft de gebruiker precies? Welke eisen stelt hij? Hoe kunnen die eisen worden gekwantificeerd? En hoe kunnen ze worden vertaald in specificaties? Wat kan een aanbieder van informatie met die specificaties?

Swartvast heeft met dit type werk – intermediair tussen technisch aanbod en gebruikersbehoeften – een ruime ervaring. Klik voor meer informatie over onderstaande projecten!

Die intermediaire rol past ons uitstekend! Neem contact op om er eens over te praten of belt direct 06 28 33 45 94.

En verder …

Verder maakte Swartvast verschillende inventarisaties van bijvoorbeeld remotesensingtechnieken, SAR-satellieten, projecten en resultaten uitgevoerd met InSAR, enzovoort. Kijk een bij het nieuws en blader eens door de uitgevoerde en actuele projecten.

Of kijk een bij wat we onder kennis opgeschreven hebben: dat zijn meer algemene achtergronden van verschillende technieken, los van projecten.

Tot slot mag ook genoemd worden dat onze schrijfvaardigheid als uitmuntend bekend staat. Swartvast heeft een grote vaardigheid informatie te structureren en te vertalen in goedgeschreven en helder ingedeelde documenten en rapporten, die bovendien precies afgestemd zijn op de doelgroep. Daarbij is het een grote meerwaarde dat we tegelijkertijd inhoudelijk deskundig zijn. We zijn breed ontwikkeld en hebben dus ook een goed en precies ontwikkeld taalgevoel en een uitstekend gevoel voor vormgeving. De verschillende rapporten die Swartvast tot nu toe schreef bewijzen dit: we laten ze u gaarne zien.

Als u een zijpad wilt inslaan, bent u misschien nieuwsgierig naar het gezicht achter Swartvast. Of waardoor de eigenaar zich verder allemaal wel niet laat fascineren

Pagina gemaakt op 25 oktober en 20 november 2013

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart